Västra Flygeln

 

Vi kan erbjuda tre nyinredda vackra sovrum i Västra flygeln som även rymmer två badrum, bastu/ dusch, tre WC, kök, övre hallen med öppen spis och soffgrupper, samt altan med utsikt mot sjön Naten. För närmare upplysningar kontakta Carin Adlercreutz, tel 072- 3867713 image2Flygeln ligger till höger på gårdsbilden, och är den första mangårdsbyggnaden som uppfördes i  sten 1680. På platsen fanns tidigare en säteribyggnad i trä. Den förste ägaren till säteriet var Per Christersson (Siöblad). Han underskrev adelns trohetsförsäkran till kung Erik XIV och hans arvingar 1561. Mangårdsbyggnaden var av då trä med mindre flyglar.  Följande släkter som innehade gården var Lillie, Oxehufwud, Rotkirch och Rosenhane. Anna Catharina Rosenhane född 1646 och dotter till Schering Rosenhane anses ha byggt stenhuset 1680. Källarvalven är byggda i tegel och gråsten och har en imponerande takhöjd. Huset har tjocka stenväggar. Det ligger på en höjd och då det byggdes fanns en sjö nedanför. De stora lindarna och stenmuren är delar av den då anlagda trädgården. Ett säteri skulle bebyggas ståndsmässigt med tillhörande trädgårdsodling och humlegård. Den allmänna landsvägen mellan Stockholm och Katrineholm gick utanför sätesgården. Med början 1777  svängdes gårdsbilden 90 grader mot söder. En karolinsk herrgård med ny huvudbyggnad flankerad av två flygelbyggnader tillskapades. Västra flygeln sänktes till nuvarande höjd och stenmaterialet användes för att uppföra den Östra flygeln. I sin nuvarande form var bygget klart 0mkring 1780. Västra flygeln har försetts med takkupor i modern tid. Rumsindelningen är i stort oförändrad.

bild (12)bild (10)Körsbärsblom

 Flygel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *