Maskinpark

Stjärnhovs Säteri strävar efter att ha en modern och välfungerande maskinpark för gårdens alla göromål.

Screen Shot 2015-03-14 at 09.45.40

Screen Shot 2015-03-14 at 10.05.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Screen Shot 2015-03-14 at 10.05.39

Screen Shot 2015-03-15 at 17.00.13

Screen Shot 2015-03-15 at 17.14.51