Park och trädgård

Som nämnts under rubriken Historik var gården ett praktexempel på en välordnad rokokoanläggning under Stjernefelts tid 1764-1867. De stora lindarna invid den första huvudbyggnaden, numera Västra flygeln, planterades långt tidigare. Landskapsarkitekten Maria Rydell presenterade år 2003 vid SLU Ultuna som examensarbete: Förslag till vårdprogram för Parkanläggningen vid Stjärnhovs säteri, på 250 sidor. Gården har medeltida anor och har kunnat dokumenteras ganska väl tack vare kartor och beskrivningar. Inventering och beskrivning av den historiska utvecklingen för olika delområden, de olika trädgårdarna, borggården, parterren, och parkanläggningen har gjorts med ett rikt bildmaterial. Gården upplevde sin andra storhetstid under Grevesmüls epok 1867-1931. Trädgårdsodling har bedrivits från 16- och 1700-talen för gårdens behov men utökades under 1800 talet så att produkter kunde säljas. Handelsträdgården lades ner 1958 och i samband därmed avvecklades fler och fler delar av parkanläggningen och trädgårdsmästeriet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *